734

LinkedIn參考Clubhouse擴展「唔洗露樣」Audio Live直播功能

不少人參加網上活動都不想刻意打扮而關閃視像功能,有的活動甚至會加入元宇宙元素,讓參加者打造一個網上角色,避免露「真樣」。不過,LinkedIn近日宣布正擴展現場語音活動功能,吸收更多創作者創建多元化內容。

LinkedIn這個正在擴展的語音活動功能,其實與Clubhouse的功能有點相似。LinkedIn向創作者擴展的語音活動,能夠讓他們提早安排活動,以及讓他們分享未來會舉辦的活動在介面中。原來,在今年1月LinkedIn就嘗試舉辦了一場現場語音活動,而今次該公司則推展開放現場語音功能給創作者們。雖然創建語音活動只限於創作者,但一般用戶都能參加活動。

該公司表示透過擴展現場語音功能,可讓創作者們擴展網絡,增加新追隨者。同時,公司亦可擴展使用者數量。根據該公司表示,現有1000萬人使用創作者模式,是3月份的兩倍。LinkedIn相信透過擴展活動功能及優化搜索結果和方式,這會令更多的創作者更容易地分享現場活動內容,間接推廣更多人使用平台。

各位「打工仔」如果想揾工轉工嘅話,就入嚟我地 sickleavetmr.com 啦!我哋有好多好工俾你揀!!

資料來源:engadget

Read These

77,538

冒名頂替症候群:我們都是成功的騙子嗎?

成功,是每個人都追求的目標,無論是在事業、學術、藝術,抑或是個人生活的各個方面。然而,在成功的背後,...
07 Mar 2024 77,538

81,483

調查公布「返工扮忙」國家排名,3甲全屬亞洲國家?!

職場生存之道係努力地儘快做完手頭上嘅工作,定係將工作拖到最後一刻,等老細覺得你好忙,就唔會增加你嘅工...
29 Feb 2024 81,483

86,099

見工被問「有冇睇過公司網站?」求職者驚覺原來係「陷阱題」?!

第一印象對求職者嚟講非常重要,除咗外表要整潔醒目之餘,答題亦要正中要點。如果於面試過程中唔打醒十二分...
26 Feb 2024 86,099